عکس و متن های زیبا و احساسی عاشقانه دلنشین

دلم کم دارد تو را
مثل کم داشتن هوا برای نفس کشیدن
مثل تنها بودن در یک روز بارانی
غمی در قلبم سنگینی می‌ کند
به سنگینی غروب‌ های جمعه
به حجم دل تنگ وامانده‌ ام برای تو
این چشم‌ ها هنوز و همیشه به راه توست
چشم انتظاری نیز زیباست
وقتی که برای تو باشد
تویی که ناب‌ ترین حس زیبای منی …