پیرمردی صبح زود از خانه‌اش خارج شد . در راه با یک ماشین تصادف کرد و آسیب دید . عابرانی که رد می‌ شدند به سرعت او را به اولین درمانگاه رساندند . پرستاران ابتدا زخم‌های پیرمرد را پانسمان کردند . سپس به او گفتند : « باید ازت عکس‌ برداری بشه تا جایی از بدنت آسیب و شکستگی ندیده باشه . »

ادامه مطلب…