دسته: شعر

۷۷

سه اثر زیبا کاری از “آرزو نوری”

۱-به بدرقه ایستادمچمدانی در دست تو بودابرهاییدر قلب من ۲-تنهاییکلید خانه را داردهر وقت نیستیبه سراغم می آید ۳-دلم قطار می خواهدسوت بکشدراه بیفتدما را بردارد از اینجاجای بهتری بگذارد کاری از خانم آرزو...

۰

جای عجیب انفرادی / رضا عابد

جای عجیب انفرادی رضا عابد “انفرادی” عنوان سومین دفتر شعر مهرداد مهرجو شاعر تن به مهاجرت داده ی ماست که انتشارات سولار در سال ۱۳۹۶ به چاپ رسانده است. در پشت جلد این مجموعه،...

۲

دو شعر از محمد زندی

هرگز  هرگز رویایم نرسیدن به تو نبود   میلی مترها که به هم نزدیک امابی تصادفی به هم دور می شویم   هرصبح می آییم پالتو می آویزیم وشب با پالتویی شکل گرفته می...