دسته: مقالات

۰

آیین عید مردگان / نریمان خلیلی

 مجله ادبی مش رحیم:  آیین عید مردگان،  قبل از سالگردآفرینش انسان، آیینی که هنوز درملکشاهی وجود  دارد.   بررسی ریشه و خاستگاه این آیین نریمان خلیلی تجدید حیات و نوسازی سالانه آفرینش جزء مهمترین...